Endret: 6 apr 2017     Opprettet: 23 mar 2012

Husordensreglement for Mogaten Borettslag

Husordensreglementet ble vedtatt på Generalforsamlingen 10.06.2003

Last ned Husordensreglement

Ytre orden

 • Gårdsplass, portrom, trappeoppgang, felles kjeller og oppholdsrom, må ikke opptas med gjenstander, tilhørende beboerne;det være seg kasser, innbo, sportsartikler, barnevogner og lignende. Sykler settes på anvist sted.

  Det er mulig å plassere sykler og barnevogn under trappen i underetasjen dersom disse ikke er til hinder tilgang kjellerinngang eller rømningsveier.

 • Enhver forurensing av gårdsplassen, portrom og ovennevnte fellesrom er forbudt. Alt avfall/søppel skal legges i dertil bestemte beholdere.

 • Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengeklær m.v. må kun foregå på anvist plass.

 • Det er forbudt å plassere plakater og oppslag av enhver art på eiendommen, likeså å sette opp skilter, antenner eller lignende uten styrets godkjenning.

 • Bruk av åpen ild eller grilling med kull er ikke tillatt på balkonger. Balkongene har ikke utlufting langs gulvet, og eventuell lekket propangass vil synke og legge seg langs gulvet.

 • Voldsomt ballspill, eller spill mot borettslagets bygningsmasse er ikke tillatt.

Felles orden

 • Felles inngangsdører skal holdes låst.

 • Fellesrom som vaske- og tørkerom benyttes etter egne bestemmelser (ref. eget regelverk for vaskeriet).

 • Tap av nøkler skal meldes til styret. Den enkelte må selv bekoste nye nøkler.

 • Indre orden

 • Det skal være ro i leiligheten og ellers i borettslaget mellom 23.00 og 07.00. Det er derfor forbudt med musikk (egen og gjennom anlegget), arbeid og annen støyende aktivitet. Bruk av bormaskin/drill og annet støyende arbeid skal avsluttes innen 20.00. Fester bør varsles nærmeste beboere.

Beboer er ansvarlig for at husordensreglene blir overholdt av egen husstand, fremleier eller andre denne har gitt adgang til leiligheten eller eiendommen for øvrig.

Last ned Husordensreglementet