9 mar 2017

Ventilasjon

Riktig bruk av ventilasjon​​​​​​​

Enkelte beboere har rapportert om problemer med kondens innvendig på vinduer i den kalde årstid. Det er viktig at man benytter de ventilasjonsmuligheter som finnes i leiligheten. Lufteventiler rengjøres og holdes åpne. I noen leiligheter er lufteventiler av ulike årsaker fjernet eller av ulike årsaker blokkert. Det er viktig at man benytter de ventilasjonsmulighetene som finnes i leilighetene. Ventilåpninger bør rengjøres/støvsuges med jevne mellomrom.

Det er ikke anbefalt å montere vifter inn på avtrekkskanaler i kjøkken og bad, eller å montere kanaler for utblåsning av kjøkkenventilasjon gjennom ventiler i fasaden. Dette fordi ventilasjonssystemet er basert på naturlig avtrekk samt at matlukt lett vil kunne spre seg til naboer, dersom utblåsningav matos skjer ut gjennom ventil i fasaden.

Det er også viktig at man selv gjør det man kan for å redusere fuktigheten i inneluften, særlig i den kalde årstid, for å unngå evnt. kondensproblemer på vinduer. Nedenfor er en lenke til en brosjyre fra NBBL, med tips i den sammenheng:

Brosjyre vedr. fukt i leiligheter