Endret: 7 nov 2017     Opprettet: 6 nov 2017

Tilstandsrapport

Tilstandsrapport fra OPAK AS fra mai 2017, som er et hjelpemiddel for styret i f.m. vedlikeholdsplanleggingen i Mogata borettslag. Se lenke under.