9 mar 2017

Sluk på balkonger

Viktig å holde sluk på balkonger åpne

Husk å holde slukene på balkongene rene og frie for rusk og rask. Særlig gjelder dette balkongene i 4. etg. Vi har hatt tilfeller av lekkasjer pga. kraftig nedbør og i f.m. snøsmelting, noe som har ført til lekkasjer inn til underliggende leiligheter.