Endret: 10 aug 2021     Opprettet: 23 mar 2012

Parkering

Mogaten Borettslag har 38 private parkeringsplasser langs Mogata. Disse er alle nummererte, og er kun til bruk for de som har fått tildelt parkeringsplass. Leie av parkeringsplass er kr 225,- pr. mnd. fra 01.03.20 Ved tildeling av p-plass, vil det tilkomme et behandlingsgebyr på, for tiden kr 750,-

Venteliste for leie av parkeringsplasser

Oppdatert pr. 01.08.21, i prioritert rekkefølge:

 • Magnus Mørk Larsen, Mogata 16 C (10.01.20)

 • Heidi Johnsen, Mogata 12 A (01.09.20)

 • Tine Pedersen, Mogata 16 C (14.10.20)

 • Israel Martinez, Mogata 8 A (07.01.21)

 • Anita Myhrvold, Mogata 12  (29.01.21)

 • Laura Kolling, Mogata 18 (29.01.21)

 • Ivar Skorpen Johnsen, Mogata 16 C (03.03.21)

 • Ribeiro Launes, Mogata 8 A (12.04.21)

 • Gaarder og Andersen, Mogata 12 B (19.04.21)

 • Helle E. Fossheim, Mogata 12 C (04.06.21)

 • Anders Tønsberg, Mogata 8A, (02.07.21)

Har tidl. stått øverst på liste. Hadde ikke bil ved tildelingstidspunkt

 • Rebecca Muraas, Mogata 12 B (15.09.20)

Sist tildelte plasser

 • Anne Ivanova, Mogata 8 B, plass nr. 8 fra 01.08.21 (etter Kirsti Lillehagen)
 • Rebbestad/Skolt, Mogata 8 C, plass 12 fra 01.07.21 (etter Aldo Maricic)
 • Sille Vangbæk, Mogata 16 B, plass 28 fra 01.07.21 (Etter Løvås/Kornli)
 • Stine Tenfjord, Mogata 8 C, plass nr. 21 fra 10.04.21 (etter Stina Reksten)
 • Martin Sjuls, Mogata 8 C, plass nr. 23 fra 01.01.21 (etter Ola Øyan)
 • Camilla Nilsen, Mogata 8 B, plass nr. 14 fra 15.11.20 (etter Inger Langeggen)
 • Karoline Fjeldstad, Mogata 18, plass nr. 31 fra 04.01.21 (etter Kine Bjørkdahl)
 • Einar Hauge, Mogata 8 A, plass nr. 06, fra 01.10.20 (etter Maja Bråten)
 • Nina T. Karlsen, Mogata 16 C, plass nr. 35, fra 02.10.20 (etter Heidi Bach)
 • Knoph / Messel, Mogata 16 A, plass nr. 11 fra 09.09.19
 • Asbjørn Haugseth, Mogata 8 A, plass nr. 07 fra 12.08.19
 • Hogne Meisingset, Mogata 12 C, plass nr 04 fra 01.07.19
 • Mona Formoe, Mogata 12 C, plass nr 25 fra 05.06.19
 • Tomas Sørflaten, Mogata 8 C, plass nr 27 fra 01.01.19
 • Heine Kjosås, Mogt. 16 B, plass nr. 18 fra 01.12.18. (Byttet til pl. 34 fra 12.08.19)
 • Jostein Klakegg, Mogt. 8 C, plass nr. 03  fra 01.07.18
 • Håkon Glørstad, Mogt. 12 A, plass nr. 32 fra 01.05.18 (Byttet til pl. 27 fra 12.08.19)
 • Stina Reksten, Mogt. 12 B, plass nr. 21 fra 01.03.18
 • Kirsti Lillehagen, Mogt. 12 C, plass nr. 8 fra 01.02.18
 • Dag Braaten, Mogt. 8C, plass nr. 11 fra 01.10.17
 • Øyan / Alnæs, Mogt. 18, plass nr. 23 fra 01.10.17
 • Erik Navelsaker, Mogata 16 A, plass nr. 7 fra 14.07.17 (Byttet til pl. 32 fra 12.08.19)
 • Iselin Kornli, Mogt. 8 A, plass 28 fra 01.05.17
 • Robin Kaspersen, Mogt. 16 A, Plass 21 fra 01.04.17
 • Maria Randen, Mogt. 12 A, Plass nr. 2 fra 01.12.16
 • Anne-Marthe Urdal Sand, Mogt. 18. Plass nr. 3 fra 01.12.16
 • Trond Evensen, Mogt. 8 A. Plass nr. 9 fra 01.09.16
 • Stian H. Langeland, Mogt. 12 B. Plass nr. 20 fra 01.09.16
 • Anne Marte Carlsen, Mogt. 16 C. Plass nr. 21 fra 01.05.16
 • Hilde Skjevling, Mogt. 12C. Plass nr. 16 fra 01.08.15
 • Kvalheim/Gundersen, Mogt. 8A. Plass nr. 25 fra 01.05.15
 • Erik Fosheim Brandsborg, Mogt 8 B. Plass nr. 38 fra 01.02.15 (Brandsborg bytter intern med Tveite til plass 23 fra 01.12.16)
 • Nils Fredrik Røren, Mogt. 8 C. Plass nr 4 fra 01.10.14
 • Trine Haugvaldstad, M 16A.. Plass nr 37 fra 01.09.14
 • Kine Bjørkdahl, M 16C. Plass nr 21 fra 07.01.14
 • Tormod Sæbø, M. 8A. Plass nr 16 fra 07.01.14
 • Heid Bach, M 16C. Plass nr 35 fra 07.01.14
 • Joachim Bernhardsen bytter til plass nr. 7, 16.12.13
 • Joachim Bernhardsen, M.18. Plass nr. 10, inntil bedre plass blir ledig
 • Morten Hernes M. 12c. Byttet fra pl. 10 pl. 20 fra 12.08.13
 • Anbjørg Barstad, M. 8b. Plass nr 9 fra 12.08.13
 • Tonje Tveite, M. 16b, plass nr 23, fra 01.12.12 (Tveite bytter internt med Brandsborg til plass 38 fra 01.12.16)
 • Morten Hernes, M. 12c, plass nr 10, fra 01.12.12
 • Jørn Næss, M. 8c, plass nr 3, fra 01.11.12
 • Christian Wiese Hagrim, M. 8a, plass nr 27 fra 01.09.12
 • Susanne Johansen og Therese Dokken, M. 16C, plass nr 32, fra 1. september 2012
 • Marte Øvrum, 8c, plass nr 13, fra 1. august 2012
 • Marit Bolland Selsøvlold og Børge Torrissen Hennø, 8c, plass nr 28, fra 1. juni 2012
 • Joakim Serrano, 12b, plass nr 37, fra 1. juni 2012
 • Miroslava Bozanovi, 8a, plass nr 25, fra 16. mai 2012
 • Bjørn-Egil Mikalsen, 8c, plass nr 28, fra 14. mars 2012 oppsagt fra 1. juni 2012
 • Cato Christensen, 12c, plass nr. 30, fra 1. februar 2012
 • Tormod Randen, 12c, plass nr 20, fra 20. desember 2011
 • Ragnhild Haugen, 16 B, plass nr 38, fra 18. november 2011
 • Toril Karlsnes Viken og Eirik A. Fredriksen, 16a, plass nr 12, fra 19. april 2011
 • Ivar Aarrestad, 16c, plass nr 37, fra 11. april 2011
 • Ole Henrik Haukvik, 16b, plass nr 1, fra 17. november 2010
 • Christopher Sæbø Serck, plass nr 11 fra 1. november 2010
 • Maja Bråten, 16c, plass nr 6 fra 2. oktober 2010
 • Angelica Aske, 12b, plass nr 8 fra 13. august 2010
 • Sondre Hermundstad, 18, plassnr 32 fra 1. august 2010
 • Fred Strønen, 12a - plassnr 9 fra 1. juli 2010
 • Lars-Erik D Borgen, 16b - plass nr 29 fra 8/6-10
 • Fredrich Solheim, 8b - plass nr 18 fra 1/6-10
 • de Carvalho/Shields, 16a - plass nr 18 fra 20/4-10 (sagt opp 25/4-10)
 • Stina Mathea Reksten, 12b - plass nr 12 fra 1/4-10 (sagt opp fra 19/4-11)
 • Morten Hagen, 8b - plass nr 4 fra 1/4-10
 • Anne Birgit A. Vintermyr, 12c (fremleie Hagen/Larsen) - plass nr 29 fra 1/4-10 (sagt opp 31/5-10)
 • Kristian Paulsen, 18 - plass nr 38 fra 1/4-10
 • Leikny Hinkel, 12c - plass nr 25 fra 1/4-10
 • Vidar Tokerød, 8b - plass nr 12 fra 10/9-09 (oppsagt 12/1-09)
 • Trude Eker, 8c - plass nr 1 fra 1/4-09
 • Caroline Hildahl, 8a - plass nr 7 fra 15/2-09
 • Ragnhild Haugen og Kjetil Osen, 16b - plass nr 38 fra 15/2-09
 • Markus Reitevold, 16a - plass nr 3 fra 1/1-09
 • Henriette Norum, 8c - plass nr 22 fra 1/12-08
 • Elisabeth Skagen, 8a - plass nr 26 fra 1/10-08
 • Håvar Bremer og Anita Walle-Olsen, 8a - plass nr 11 fra 1/10-08
 • Ann Kristin Moe, 12b - plass nr 32 fra 1/8-08

Tildelt lagringsboks barnevogn

(Leiepris ca. kr 54 /mnd)

 • Moen og Meisingset, leier boks nr. 9, ved Mogata 12, fra 01.08.21
 • Hauger/Klakegg, Mogata 8C, leier boks nr. 1, ved Mogata 8, fra 06.04.21
 • Anne Semb, Mogata 18, leier boks nr. 3 fra 01.06.20
 • Heine Kjosås, Mogata 16 B. Leier boks nr. 2 fra 12.11.19
 • Stine Tenfjord, Mogata 8 C. Leier boks 4 fra 01.10.09
 • Rebecca Muraas, Mogata 12 B. Leier boks 5 fra 01.01.19
 • Ole Henrik Haukvik, Mogata 16 A. Leier Boks nr. 8 fra 26.10.18.
 • Tomas Sørflaten, Mogata 8 C. Leier boks nr. 10 fra 26.10.18 (?)

Venteliste lagringsboks barnevogn

Pr. 01.08.21 ingen på venteliste for lagringsboks for barnevogn.

Ledige bokser:

 

 • Boks nr. 6, ved Mogata 8, fra 20.03.21
 • Boks nr. 7, ved Mogata 8, tvillingboks fra 01.07.21

Kontakt: mogt@styrerommet.net

Avbestilt lagringsboks barnevogn

 • Kristian Løvås og Iselin Kornli, Mogat 8 A. Sier opp boks nr. 7, tvillingboks fra 01.07.21
 • Lars Martin Hytten, Mogata 8 A. Sier opp boks nr. 6 fra 20.03.21
 • Stina Reksten, Mogata 12 B. Sier opp boks nr. 9 fra 09.04.21
 • Norum / Løchen, Mogata 8 C. Sier opp boks  nr. 1 fra 01.02.21
 • Karoline Fjeldstad, Mogata 18. sier opp boks nr. 3 fra 01.06.20
 • Eirik Navelsaker og Anna M. Gustavsson, Mogt. 16 A. Sier opp boks nr. 3 fra 01.12.19
 • Fredrik Imislund og Grethe J.S. Aase, Mogata 16 C. Sier opp nr. 2 fra 12.11.19
 • Israel Martinez, Mogata 8 A, Sier opp boks 4 fra 01.10.19
 • Nils F. Røren og Inger L. Fossum, Mogata 8 C. Sier opp boks nr. 1 fra 01.07.19.
 • Jørn Gundersen og Hanne V. Kvalheim, Mogata 8 A. Sier opp boks nr. 4 fra juni -19
 • Christian Hagrim og Cathrine Westbye, Mogata 8 A. Sier opp boks nr. 5 fra 01.01.19
 • Are H. Nielsen og Therese Dokken, Mogata 16 C. Sier opp boks nr. 1 fra 01.05.18