Endret: 11 jun 2020     Opprettet: 23 mar 2012

Oppussing av bad

Sak om oppussing av bad, Mogaten Borettslags generalforsamling 2006.

Godtgjørelse for oppussing av bad

I desember 2015 ble det foretatt spyling og rensing av alle soilrør og avløpsrør i de fleste leiligheter.

TV-kontroll av en rørstamme i hvert bygg konkluderer med at det ikke er behov for utskiftning av disse rørene nå, men jevnlig vedlikeholdsspyling anbefales hvert 3 - 4 år.

Mange beboere ønsker derfor å rehabilitere sine baderom, for å få dem mer moderne.

Denne saken er en gjenganger på Generalforsamlingene til borettslaget, og styret har derfor kommet frem med et forslag

til vedtak om kompensering til de eiere som ønsker å pusse opp badene.

Denne kompensasjonen vil bli innvilget dersom arbeidet utføres av godkjente håndverkere, og at arbeidet utføres i henhold

til gjeldende våtromsnorm. Som dokumentasjon framlegges dokumentasjon på utførte arbeider, sammen med kvitteringer for utført arbeid.

Kompensasjonen foreslås til kr 10.000,- pr boenhet.

Vedtak:

Beboere som foretar oppussing av bad, hvor det fremlegges skriftlig dokumentasjon på at det er benyttet firmaer med sentral godkjenning for sine respektive fagområder, og som er registert i MVA registeret, vil kunne søke om kompensasjon på kr 10.000,-. Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende regelverk og utføres av godkjente våtromsbedrifter. Se lenker under.

Styrevedtak pr. 10.06.2020: Kompensasjonen i h.t. ovenstående er øket til kr 15.000,- fra denne dato, pga. generell prisstigning siden år 2006. Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.

Linker:

Baderomsrehabilitering, Regelverk

FFVs listen over godkjente våtromsbedrifter