15 jan 2018

Nøkkelbestilling

Rutine for nøkkelbestilling

Bestilling av systemnøkler til fellesdører og leilighetsdører gjøres til styret på mail mogt@styrerommet.net, med opplysning om nøkkelnummer, antall og kontaktopplysninger. Styret sender så inn utfylt bestillingsskjema til låsfirma som vi har avtale med.