Endret: 16 apr 2021     Opprettet: 30 mai 2019

Minidugnad og container

Det blir mini-dugnad mandag 10. mai, om ettermiddagen. Husk smittevern med bruk av munnbind, hvis man ikke kan overholde avstandsbestemmelser. Vaktmester setter ut utstyr foran hver blokk, sånn at folk kan ordne litt rundt hvert sitt bygg. Vaktmester har oversikten og koordinerer arbeidene. Container for restavfall blir bestilt til den 7. mai og blir stående til 11. evnt. 12. mai, slik at beboerne kan kvitte seg med ting som står i kjellere og fellesarealer. Bildekk, elektronikk, maling og gipsplater samt farlig avfall skal ikke kastes i avfallscontaineren.